FAQ

Wat is bemiddeling? Wat zijn de voordelen van samenwerken met een erkend bemiddelaar? Hieronder beantwoord ik de meest gestelde vragen rond onderhandeling en conflictbemiddeling.

Wat is facilitering van gesprekken en (conflict)bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die door de wetgeving en door rechtbanken wordt erkend. Via bemiddeling zoeken partijen zelf naar de oplossing die het beste bij hun eigen specifieke situatie past. Daardoor is de oplossing vaak duurzamer dan wanneer deze van hogerhand (bijvoorbeeld door een rechter of arbiter) wordt opgelegd.

Bemiddeling verloopt volledig vertrouwelijk, zowel voor de partijen als voor de bemiddelaar. Deze laatste heeft als taak te waken over het proces, partijen te begeleiden tijdens de gesprekken en altijd neutraal en onbevooroordeeld te blijven. Uiteraard houdt de bemiddelaar ook de wettelijke grenzen in de gaten, zodat er geen overeenkomsten worden gesloten die ongeldig zouden zijn.

De procedure verloopt doorgaans veel sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Wel kan de oplossing in een overeenkomst gegoten worden zodat dit tussen partijen op papier staat. In bepaalde gevallen, of wanneer partijen dit zo wensen, wordt deze overeenkomst gehomologeerd door de rechtbank.

Bij gespreksbegeleiding of facilitering is er doorgaans nog geen echt conflict ontstaan. Door de technieken van bemiddeling toe te passen kan er voorkomen worden dat de situatie escaleert. Ook hier kan hetgeen wordt overeengekomen in een overeenkomst worden gegoten.

Waarom beroep doen op een bemiddelaar en niet op een advocaat?

Bij een conflict komen emoties en gelaagde belangen kijken, zelfs bij zakelijke conflicten. Binnen de klassieke juridische procedures is er vaak weinig ruimte voor deze emoties en belangen en de oorzaak ervan. Er wordt zelfs eerder ingezet op winnen, ten koste soms van de toekomstige relatie tussen de betrokken partijen.

Binnen bemiddeling en gespreksbegeleiding wordt er samen met de bemiddelaar als neutrale derde gezocht naar een evenwicht tussen ieders belangen en krijgen alle emoties de ruimte. Hierdoor haalt de bemiddelaar al meteen een stuk stress en spanning weg uit de situatie, omdat je weet dat je gehoord wordt. Je bent er zeker van dat je je standpunt naar voren hebt kunnen brengen.

Als bemiddelaar of gespreksbegeleider waak ik over de communicatie. Ik houd de touwtjes strak in handen en zorg er daardoor voor dat het conflict niet verder escaleert. Ik begeleid de betrokkenen naar het vinden van een oplossing die door iedereen gedragen wordt, terwijl ik over de juridische grenzen waak.

Je kan erop vertrouwen dat wat jij belangrijk vindt, meetelt in het vinden van een oplossing. Dat geeft rust.

Daarnaast verloopt bemiddeling sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Bij sommige conflicten, zoals bouwgeschillen, is tijd immers een cruciaal element.

Wat is de toegevoegde waarde van Inge Spincemaille?

Bemiddeling en gespreksbegeleiding geeft de vrijheid aan partijen om feiten of soms zelfs de juridische juistheid van de kwestie naast zich neer te leggen bij het zoeken naar een oplossing. Er is namelijk soms meer nodig dan alleen dat: er is nood aan rechtvaardigheid, er moeten nog oude morele rekeningen vereffend worden, er speelt iets anders mee dat niet te kwalificeren of kwantificeren valt, er zijn soms andere banden (familiebanden, andere samenwerkingen, andere projecten) die mee in rekening moeten worden gebracht. En dan kan dat.

Als bemiddelaar kijk ik samen met de partijen naar dat ganse plaatje. En uiteraard hou ik wel de dwingende juridische grenzen in de gaten, want soms kan men daar écht niet aan voorbij.

Ik ga next level, wat betekent dat ik verder kijk dan hetgeen puur feitelijk of zakelijk speelt, voorzover dit nodig is. Ik heb voel mensen zeer scherp aan, doordat ik hoogsensitief ben, maar ook omdat ik hiervoor als bemiddelaar en coach specifiek ben getraind. Daardoor kan ik kwesties boven tafel halen die - soms zelfs onbewust - meespelen in het conflict.

Schuif je met mij aan tafel, dan ben je er zeker van dat:

•    Een persoonlijk conflict met buren, mede-eigenaars, architect, aannemer, (ver)kopers van vastgoed, … in een vertrouwelijke, open sfeer opgelost wordt 

•    Een zakelijk conflict professioneel ontleed wordt, met het oog op een concreet en betaalbaar bemiddeld akkoord

•    Een moeilijke boodschap niet instant in het verkeerde keelgat schiet, maar helder gecommuniceerd wordt naar de tegenpartij, zonder relaties op het spel te zetten

•    Je onderneming tot een duurzaam akkoord komt met wanbetalers, laattijdige leveranciers of samenwerkingspartners op een andere golflengte

•    Je je assertiever opstelt, doelgerichter onderhandelt en steviger in je schoenen staat in een conflict


Wat is mijn stijl:

•    Ik analyseer haarfijn de onderliggende beweegredenen van het conflict, zodat de juiste oplossing vlot naar voren komt 

•    Ik mik op bemiddeling met een hoogstpersoonlijke aanpak. Standaardchecklist of vluchtige intake? Allesbehalve!

•    Rond de pot draaien, is niet mijn ding. Mijn stijl is doelgericht, rechtdoorzee en resultaatgericht.

•    Ik geef tijdens de sessie meer inzicht  in conflicten en de emoties die schuilgaan achter een geschil. Tijdens individuele onderhandelingsbegeleiding leer je de kneepjes van het vak. Dat sterkt je voor toekomstige onderhandelingen of conflicten.


star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x