13 april 2022

Wat maakt een bemiddelaar een "next level" conflictexpert?

Oei, een conflict...

Bij een conflict komen vaak veel emoties en gelaagde belangen kijken, zelfs bij zakelijke conflicten. Binnen de klassieke juridische procedures is er weinig ruimte voor deze emoties en belangen en de oorzaak ervan. Er wordt eerder ingezet op winnen, ten koste soms van de toekomstige relatie tussen de betrokken partijen.

Bemiddeling en gespreksbegeleiding

Binnen bemiddeling en gespreksbegeleiding wordt er samen met de bemiddelaar als neutrale derde gezocht naar een evenwicht tussen ieders belangen en krijgen alle emoties de ruimte. Hierdoor haalt de bemiddelaar al meteen een stuk stress en spanning weg uit de situatie, omdat je weet dat je gehoord wordt. Je bent er zeker van dat je je standpunt naar voren hebt kunnen brengen.

Bemiddeling geeft ook vrijheid

Bemiddeling en gespreksbegeleiding geeft de vrijheid aan partijen om feiten of soms zelfs de juridische juistheid van de kwestie naast zich neer te leggen bij het zoeken naar een oplossing. Er is namelijk soms meer nodig: er is nood aan rechtvaardigheid, er moeten nog oude (morele) rekeningen vereffend worden, er speelt iets anders mee dat niet te kwalificeren of kwantificeren valt, er zijn soms andere banden (familiebanden, andere samenwerkingen, andere projecten) die mee in rekening moeten worden gebracht. En bij bemiddeling kan dat.

Als bemiddelaar kijk ik samen met de partijen naar dat ganse plaatje. En uiteraard hou ik wel de dwingende juridische grenzen in de gaten, want soms kan je daar écht niet aan voorbij.

Inge Spincemaille - next level conflictexpert?

Next level wil dus zeggen dat ik verder kijk dan hetgeen puur feitelijk of zakelijk speelt, voorzover dit nodig is. Ik ontrafel het probleem tot op het bot. Want doe ik dat niet, dan speelt het conflict later weer op, al dan niet in een andere vorm. Een discussie in een bouwgeschil over al dan niet uitgevoerde meerwerken, kan dieperliggend bijvoorbeeld gaan over een kwestie van vertrouwen in elkaar en controle willen behouden. Werken we niet aan dat onderliggende vertrouwen, dan heeft dat nadien gegarandeerd een weerslag op andere kwesties in de samenwerking tussen bouwheer en aannemer.

Schuif je met mij aan tafel, dan ben je er zeker van dat:

•    Een persoonlijk conflict met buren, mede-eigenaars, architect, aannemer, (ver)kopers van vastgoed, … in een vertrouwelijke, open sfeer opgelost wordt 

•    Een zakelijk conflict professioneel ontleed wordt, met het oog op een concreet en betaalbaar bemiddeld akkoord

•    Een moeilijke boodschap niet instant in het verkeerde keelgat schiet, maar helder gecommuniceerd wordt naar de tegenpartij, zonder relaties op het spel te zetten

•    Jouw eenmanszaak of kmo tot een duurzaam akkoord komt met wanbetalers, laattijdige leveranciers of samenwerkingspartners op een andere golflengte

•    Je je assertiever opstelt, doelgerichter onderhandelt en steviger in je schoenen staat in een conflict

Wat is mijn stijl als bemiddelaar:

•    Ik analyseer haarfijn de onderliggende beweegredenen van het conflict, zodat de juiste oplossing vlot naar voren komt 

•    Ik mik op bemiddeling met een hoogstpersoonlijke aanpak. Standaardchecklist of vluchtige intake? Allesbehalve!

•    Rond de pot draaien, is niet mijn ding. Mijn stijl is doelgericht, rechtdoorzee en resultaatgericht.

•    Ik geef tijdens de sessie meer inzicht  in conflicten en de emoties die schuilgaan achter een geschil. Psycho-educatie dus! Dat sterkt jou voor toekomstige onderhandelingen of conflicten.

Mijn CV:

Waarom bemiddel ik over bouw en vastgoed, hoor ik je vragen? Wel, ik heb jarenlange ervaring als juriste achter de rug in deze materie. Bekijk gerust mijn CV op Linkedin!

Nog vragen?

Neem een kijkje op de about me pagina of bij de veelgestelde vragen.

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x