11 juni 2022

Problemen met je buren

Je thuis, een haven van rust?

Aan je buren kan je niet ontsnappen. Wat moet je dan doen als je problemen hebt met je buren?

Denk maar aan:

- Een discussie over het snoeien van een boom
- Geluidsoverlast waar je je aan ergert
- Kostenverdeling in verband met een gemeenschappelijke omheining
- Rondslingerend afval in een rommelige voortuin
- Camera’s die jouw eigendom filmen waardoor je je geschonden voelt in je privacy
- …

Misschien durf je de discussie niet op de spits te drijven, omdat je bang bent dat dit zou leiden tot een totaal geëscaleerd conflict. Of misschien is de sfeer intussen al te snijden, juist omdat het tot een immense ruzie is gekomen.

Terwijl je thuis toch een haven van rust zou moeten kunnen betekenen?

Wat kan je doen als je ruzie hebt met je buren?

Burenruzies slepen soms jarenlang aan en eindigen al eens voor het vredegerecht

Sommige extreme gevallen komen soms zelfs in het nieuws. De hele buurt wordt opgetrommeld, de politie moet tussenkomen enzovoort… Er zijn beschuldigingen van pesten.

Maar zo ver hoeft het niet altijd te komen. Bij conflict met je buren moet je nog vele jaren verder samen vreedzaam samenleven.

Wanneer naar het vredegerecht met de burenruzie?

Je kan natuurlijk altijd naar het vredegerecht als je problemen hebt met je buren om een poging tot verzoening te doen.

Lukt dat niet, dan kan de rechter in de gerechtelijke procedure de beslissing nemen. Een beslissing die niet altijd voor de beide buren als positief wordt ervaren. Want wat als de ene partij in het gelijk wordt gesteld, en de ander daardoor aan het kortste eind trekt. Hoe ga je daar als buur mee om, om na zulke beslissing verder samen te leven?

Of naar de bemiddelaar met je burenruzie?

Bemiddeling is een alternatieve methode om conflicten op te lossen. Bij problemen met buren is er intussen al jarenlange praktijk in vrijwillige bemiddeling. Buurtbemiddelaars brengen buren bij elkaar om een goed gesprek te hebben dat begeleid wordt door de bemiddelaar die als neutrale partij optreedt. Vaak is het immers zo dat de relatie zo verzuurd is dat buren er niet meer in slagen een constructief gesprek te hebben. Doordat er onderliggende emoties meespelen onder de standpunten die intussen verhard zijn, wordt het gesprek één ondoorzichtige brij. Onder begeleiding van een bemiddelaar lukt dit vaak wel, omdat de bemiddelaar specifiek ervaren is in gesprekstechnieken en een conflictexpert is.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Bemiddeling verloopt vrijwillig en vertrouwelijk. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in, maar begeleidt het gesprek tussen de  buren.

Het voordeel van bemiddeling is dat de oplossing door de buren samen wordt uitgewerkt onder begeleiding van de bemiddeling. Waar een vonnis van een rechter vaak de ene partij doet ‘winnen’ en de andere doet ‘verliezen’, streeft bemiddeling steeds naar een win-win situatie. Bemiddeling doet de partijen kijken naar de toekomst. Een herstel van de relatie is mooi, maar als dat niet meer mogelijk is, kan bemiddeling er op zijn minst voor zorgen dat het conflict bedaard geraakt.

Bovendien is bemiddeling een goedkope en snelle methode om uit een conflict te geraken. Sommige conflicten raken al in 1 sessie bij de bemiddelaar opgelost. Er zijn geen advocaten nodig die de partijen vertegenwoordigen. Al kunnen partijen zich uiteraard altijd laten bijstaan door hun eigen raadgever of deskundige.

Wil je meer informatie over bemiddeling bij een burenruzie?

Gerelateerde artikels

De bemiddelaar als next level conflictexpert


star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x