BEMIDDELING - PROFESSIONALS

De laatste tijd krijg je van je leverancier teveel producten met gebreken geleverd en zijn er telkens discussies over de garantie, leveringen gebeuren niet tijdig … je wil het debat met je leverancier constructief openen.

Een jarenlange goede klant krijgt betalingsproblemen, je wil samen een oplossing uitwerken.

Een klant klaagt over een factuur, een gebrek in zijn bouw of over meerwerken en wil hierover duidelijkheid.

Er is een ernstige discussie opgetreden in een bouwproject waarin veel actoren betrokken zijn: bouwheer, hoofd- en onderaannemers, technisch experten... Hoe krijg je alle neuzen in dezelfde richting?


Ik faciliteer het gesprek op maat van jouw onderneming. Is het gesprek geëscaleerd tot een conflict? Dan leid ik jouw zakelijk geschil in goede banen. De oplossing kan worden vastgelegd in een juridisch bindenden dading.

Concreet, constructief en hoogkwalitatief.  


Bemiddeling in een professionele context?

Een gesprek in de hand houden, conflicten voorkomen en escalatie vermijden: ik bied doortastende facilitering van gesprekken met een proactieve, pragmatische focus.  

Een constructief gesprek starten met wanbetalers of leveranciers, een delicaat topic aansnijden bij je medevennoten, eensgezindheid bereiken in het kader van een nieuw project,  … In de bedrijfswereld zijn moeilijke gesprekken schering en inslag. Ik heb een uitgebreide expertise in gespreksbegeleiding voor ondernemers en bedrijven. Het gesprek faciliteren en conflicten preventief uit de weg gaan, staan hierbij centraal.

Wanneer een discussie ontaardt in een geschil neemt dit tijd én geld in beslag. E-mails en aangetekende brieven gaan heen en weer, het dossier wordt torenhoog en je wordt moedeloos als je denkt aan een kostelijke juridische procedure. Je wil liever een snelle en sluitende juridische oplossing. Bovendien zijn de betwiste topics vaak complex en vindt het debat plaats tussen een ruime waaier aan stakeholders. Klanten, vennoten, leveranciers of samenwerkingspartners, werknemers… 

Als jurist en bemiddelaar heb ik ruime ervaring met het oplossen van conflicten in het businesslandschap en begeleid ik professionele partijen naar een akkoord waar iedereen zich in kan vinden. Van regelingen treffen met wanbetalers tot het oplossen van problemen bij bouwgeschillen of vastgoedtransacties.. Het akkoord kan worden vastgelegd in een dading.

Wat mag je van mij verwachten?

  • Gratis telefonisch kennismakingsgesprek van max. 30 minuten
  • Bespreken en ondertekenen van het bemiddelingsprotocol
  • Gesprekssessies met alle betrokken partijen waarbij ik waak over de communicatie en zorg voor structuur
  • Analyse van de relevante documenten
  • Neutraal juridisch advies 
  • Toegang tot netwerk van experten zoals advocaten, notarissen, architecten indien nodig voor advies
  • Voorbereiden van een dading indien gewenst door partijen en opvolging tot aan ondertekening

Ik behandel alle dossiers volstrekt neutraal en vertrouwelijk, zoals ook bepaald door de beroepsdeontologie van erkende bemiddelaars.

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x