Bemiddelaar Mechelen

Professionele bemiddelaar regio Mechelen gezocht? Een conflict oplossen op een doelgerichte, duurzame manier? Een moeilijk gesprek faciliteren met behulp van een ervaren professional? Je laten bijstaan bij een onderhandeling?

Strong Foundations helpt met bemiddeling voor vastgoed, bouw en ondernemingszaken.

Ik ben Inge Spincemaille, oprichtster van Strong Foundations. Als erkend bemiddelaar, docent en gespecialiseerd juriste weet ik als geen ander welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle onderhandeling of conflictoplossing.

Bemiddelaar Mechelen - Inge Spincemaille

Wat is bemiddeling?

Wat is bemiddeling? Wat zijn de voordelen van samenwerken met een erkend bemiddelaar? 

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die door de wetgeving en door rechtbanken wordt erkend. Via bemiddeling zoeken partijen zelf naar de oplossing die het beste bij hun eigen specifieke situatie past. Daardoor is de oplossing vaak duurzamer dan wanneer deze van hogerhand (bijvoorbeeld door een rechter of arbiter) wordt opgelegd.

Bemiddeling verloopt volledig vertrouwelijk, zowel voor de partijen als voor de bemiddelaar. Deze laatste heeft als taak te waken over het proces, partijen te begeleiden tijdens de gesprekken en altijd neutraal en onbevooroordeeld te blijven. Uiteraard houdt de bemiddelaar ook de wettelijke grenzen in de gaten, zodat er geen overeenkomsten worden gesloten die ongeldig zouden zijn.

De procedure verloopt doorgaans veel sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Wel kan de oplossing in een overeenkomst gegoten worden zodat dit tussen partijen op papier staat. In bepaalde gevallen, of wanneer partijen dit zo wensen, wordt deze overeenkomst gehomologeerd door de rechtbank.

Bij gespreksbegeleiding of facilitering is er doorgaans nog geen echt conflict ontstaan. Door de technieken van bemiddeling toe te passen kan er voorkomen worden dat de situatie escaleert. Ook hier kan hetgeen wordt overeengekomen in een overeenkomst worden gegoten.

Op zoek naar een professionele bemiddelaar in de omgeving van Mechelen?

We leggen een stevige basis of herstellen de fundamenten.

- Inge Spincemaille

Waarom beroep doen op een bemiddelaar?

Bij een conflict komen emoties en gelaagde belangen kijken, zelfs bij zakelijke conflicten. Binnen de klassieke juridische procedures is er vaak weinig ruimte voor deze emoties en belangen en de oorzaak ervan. Er wordt zelfs eerder ingezet op winnen, ten koste soms van de toekomstige relatie tussen de betrokken partijen.

Binnen bemiddeling en gespreksbegeleiding wordt er samen met de bemiddelaar als neutrale derde gezocht naar een evenwicht tussen ieders belangen en krijgen alle emoties de ruimte. Hierdoor haalt de bemiddelaar al meteen een stuk stress en spanning weg uit de situatie, omdat je weet dat je gehoord wordt. Je bent er zeker van dat je je standpunt naar voren hebt kunnen brengen.

Als bemiddelaar of gespreksbegeleider waak ik over de communicatie. Ik houd de touwtjes strak in handen en zorg er daardoor voor dat het conflict niet verder escaleert. Ik begeleid de betrokkenen naar het vinden van een oplossing die door iedereen gedragen wordt, terwijl ik over de juridische grenzen waak.

Je kan erop vertrouwen dat wat jij belangrijk vindt, meetelt in het vinden van een oplossing. Dat geeft rust.

Daarnaast verloopt bemiddeling sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Bij sommige conflicten, zoals bouwgeschillen, is tijd immers een cruciaal element.

Beroep doen op een bemiddelaar in de omgeving van Mechelen?

Bemiddeling | professionals

Een constructief gesprek starten met wanbetalers of leveranciers, een delicaat topic aansnijden bij je medevennoten, eensgezindheid bereiken in het kader van een nieuw project, … In de bedrijfswereld zijn moeilijke gesprekken schering en inslag. Ik heb een uitgebreide expertise in gespreksbegeleiding voor ondernemers en bedrijven. Het gesprek faciliteren en conflicten preventief uit de weg gaan, staan hierbij centraal.

Wanneer een discussie ontaardt in een geschil neemt dit tijd én geld in beslag. E-mails en aangetekende brieven gaan heen en weer, het dossier wordt torenhoog en je wordt moedeloos als je denkt aan een kostelijke juridische procedure. Je wil liever een snelle en sluitende juridische oplossing. Bovendien zijn de betwiste topics vaak complex en vindt het debat plaats tussen een ruime waaier aan stakeholders. Klanten, vennoten, leveranciers of samenwerkingspartners, werknemers… 

Als jurist en bemiddelaar heb ik ruime ervaring met het oplossen van conflicten in het businesslandschap en begeleid ik professionele partijen naar een akkoord waar iedereen zich in kan vinden. Van regelingen treffen met wanbetalers tot het oplossen van problemen bij bouwgeschillen of vastgoedtransacties.. Het akkoord kan worden vastgelegd in een dading.

Ik faciliteer het gesprek op maat van jouw onderneming. Is het gesprek geëscaleerd tot een conflict? Dan leid ik jouw zakelijk geschil in goede banen. De oplossing kan worden vastgelegd in een juridisch bindende dading.

Concreet, constructief en hoogkwalitatief.  

Ik behandel alle dossiers volstrekt neutraal en vertrouwelijk, zoals ook bepaald door de beroepsdeontologie van erkende bemiddelaars.

Meer over bemiddeling voor professionals

Erkend bemiddelaar Mechelen - Inge Spincemaille

Bemiddeling | Particulieren

Hoe begin je een moeilijk gesprek zonder dat de gemoederen hoog oplopen? Een erkend bemiddelaar leidt lastige conversaties in goede banen.

Een lastig gesprek voeren kan best stresserend zijn. Je standpunt delen op een kordate, maar constructieve manier? Ik bied gespreksbegeleiding voor particulieren in uiteenlopende topics, van huurgeschillen tot burenruzies of onenigheid in het kader van een (ver)bouwing. Een open dialoog en doelgerichte onderhandelingen zijn daarbij het focuspunt.

Is een werkelijk conflict niet te vermijden of zijn de eerste aangetekende brieven al heen en weer gestuurd? Een erkend conflictbemiddelaar schuift met alle partijen rond de tafel en maakt ruimte voor een open en opbouwend gesprek. Ik maak vlot connectie met elke gesprekspartner, ontrafel het geschil in vertrouwelijke sfeer en werk actief toe naar een sluitende oplossing in de vorm van een dading.  

Een gesprek in de hand houden, conflicten voorkomen en escalatie vermijden: Ik bied doortastende gespreksbegeleiding met een proactieve, pragmatische focus.   

Is de discussie toch geëscaleerd in een conflict, dan begeleid ik partijen bij het vinden van een duurzame oplossing.

Ik behandel alle dossiers volstrekt neutraal en vertrouwelijk, zoals ook bepaald door de beroepsdeontologie van erkende bemiddelaars.

Meer over bemiddeling voor particulieren

Bemiddeling bij een burenruzie

Je thuis, een haven van rust? Aan je buren kan je niet ontsnappen. Wat moet je dan doen als je problemen hebt met je buren?

Burenruzies slepen soms jarenlang aan en eindigen al eens voor het vredegerecht. Maar zo ver hoeft het niet altijd te komen. Bij conflict met je buren moet je nog vele jaren verder samen vreedzaam samenleven.

Bemiddeling is een alternatieve methode om conflicten op te lossen

Bij problemen met buren is er intussen al jarenlange praktijk in vrijwillige bemiddeling. Buurtbemiddelaars brengen buren bij elkaar om een goed gesprek te hebben dat begeleid wordt door de bemiddelaar die als neutrale partij optreedt. Vaak is het immers zo dat de relatie zo verzuurd is dat buren er niet meer in slagen een constructief gesprek te hebben. Doordat er onderliggende emoties meespelen onder de standpunten die intussen verhard zijn, wordt het gesprek één ondoorzichtige brij. 

Onder begeleiding van een bemiddelaar lukt dit vaak wel, omdat de bemiddelaar specifiek ervaren is in gesprekstechnieken en een conflictexpert is.

Op zoek naar bemiddeling bij een burenruzie regio Mechelen?

Bemiddeling bij bouwgeschillen

Een conflict tussen bouwheer en aannemer kan voor beide partijen veel stress opleveren. Niet zelden is er veel geld mee gemoeid. Als jurist zag ik veel bouwgeschillen voorbijkomen maar is mijn conclusie na jarenlange ervaring dat een constructief gesprek meestal voor de beste oplossing zorgt. Want wie heeft er nu zin om te procederen? 

Bij bemiddeling gaan we terug naar de basis

De eerste vraag die ik daarom altijd stel wanneer iemand mij vraagt een bouwgeschil op te lossen is: “hoe is de temperatuur bij de andere partij?”. Waarmee ik wil zeggen: “is er bereidheid om te praten, en wat wíl de andere partij eigenlijk?”. 

Wanneer je op die manier kan peilen naar hetgeen echt belangrijk is voor de partijen in kwestie, blijkt de oplossing vaak heel eenvoudig voor de hand te liggen. Wat eruit ziet als een bouwgeschil gaat in wezen bijvoorbeeld over een kwestie van vertrouwen, miscommunicatie, andere verwachtingen, behoeften of waardepatronen.

Het is op dat punt dat bemiddeling verschilt van een doorsnee loutere juridische procedure: de bemiddelaar kan op zodanige manier peilen naar hetgeen echt belangrijk is voor de partijen, dat de partijen zelf beginnen te zoeken naar de oplossing die het beste bij hun eigen specifieke situatie past. Daardoor is de oplossing vaak duurzamer dan wanneer deze van hogerhand (bijvoorbeeld door een rechter of arbiter) wordt opgelegd. De technisch of juridisch ‘juiste’ oplossing is namelijk niet altijd juist voor degenen die in het conflict vastzitten.

Het resultaat na bemiddeling?

  • Herstel van de samenwerking of het afronden ervan in schoonheid
  • Minder geld kwijt
  • Tijdswinst
  • De stress van het conflict is verdwenen: er is duidelijkheid, evenwicht en rust

Bemiddeling bouwgeschil Mechelen

Heb je een bouw - of vastgoedproject, of ben je actief binnen deze domeinen?
Heb je nood aan bijstand bij een contractonderhandeling, een delicaat gesprek, of het oplossen van een conflict?

Wie is erkend bemiddelaar Inge Spincemaille?

Ik ben Inge Spincemaille, oprichtster van Strong Foundations. Als erkend bemiddelaar, docent en gespecialiseerd juriste weet ik als geen ander welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle onderhandeling of conflictoplossing.

•   Ik heb meer dan 15 jaar ervaring als bedrijfsjurist en juridisch consultant op topnotch niveau, en begeleidde onderhandelingen van miljoenencontracten over bouw-,  vastgoed- en ondernemingsprojecten. 

•    Met mijn business mindset focus ik niet op eenzijdige winst, maar op constructief overleg voor een win-win

•    Praktisch, efficiënt en oplossingsgericht: ik analyseer elk probleem uitvoerig in de diepte en in de breedte, en zoek door tot ik aan de fundamenten kom van het probleem om zo nadien tot een oplossing te komen die elke partij schikt.

•    Met mijn sterke intuïtie voel ik mensen scherp aan. De ultieme combinatie tussen juridische accuraatheid en echte feeling voor emoties.

Wat jij wil bereiken, is:

Gemoedsrust op lange termijn, dankzij een zorgvuldig onderhandeld akkoord dat gedragen wordt door elke partij

★ Een sluitende oplossing vinden voor een conflict, of een moeilijk gesprek starten en succesvol afronden, zonder escalatie tot een conflict

★ Een snel en betaalbaar alternatief voor een langdurige gerechtelijke procedure 

Strong Foundations | Bemiddelaar Mechelen

Een conflict oplossen op een doelgerichte, duurzame manier? Een moeilijk gesprek faciliteren met behulp van een ervaren professional? Je laten bijstaan bij een onderhandeling?

Groepspraktijk Kaico

Ik werk vanuit hartje Tremelo samen met twee andere bemiddelaars, gespecialiseerd in familiale en financiële bemiddeling.

Kantoor Strong Foundations

De gesprekken vinden plaats in de Grote Bollostraat 40 te Tremelo, in de vergaderruimtes van groepspraktijk Jikan

Gesprekken kunnen evengoed plaatsvinden bij jou op kantoor, op een andere afgesproken locatie of online

Socials:

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x