Advocaat bouwrecht Balen

advocaat bouwrecht

Wat valt er onder bouwrecht?

'Bouwrecht' is een brede term die het geheel van rechtstregels omvat met als doel om alle juridische onderwerpen met betrekking tot (ver)bouwen te reguleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om infrastructurele werken of grondwerken, maar ook om afspraken tussen bouwheer, architect en aannemer

Wat doet een advocaat bouwrecht?

Advocaten zijn doorgaans gespecialiseerd in bepaalde materies zoals bijvoorbeeld bouwrecht, dus je bent absoluut in goede handen bij een advocaat bouwrecht of vastgoedrecht indien je een procedure overweegt of specifiek juridisch advies nodig hebt. Een advocaat adviseert over de slaagkansen van je dossier, coördineert de ‘moeilijke briefwisseling’, maakt de nodige stukken op voor een procedure en onderhandelt desgewenst met het oog op een minnelijke regeling, zodat de rechtbank alsnog kan vermeden worden of de procedure kan stopgezet worden.

Zijn er ook nadelen verbonden aan een juridische procedure?

Ook in de wereld van de bouw-, vastgoed- en ondernemingsgeschillen voelen we de gerechtelijke achterstand al langer. Eens je bent vertrokken, ben je wel voor eventjes vertrokken. Je bent daarnaast ook afhankelijk van het spel dat je tegenpartij speelt, de geslepenheid van diens advocaat bouwrecht, de stappen die er worden gezet ... Hoe een rechter beslist is niet altijd te voorspellen. Op het einde van de rit voelt het soms helaas niet alsof de rechtvaardigheid heeft gezegevierd. En het kost allemaal handenvol geld.

Mensen bijten zich soms gewoon zo vast in hun gelijk, dat het spel wordt gespeeld op het niveau van het juridisch gelijk krijgen, maar de eigenlijke oplossing uitblijft.

En dat is niet de schuld van de advocaat bouwrecht, het is immers zijn of haar job de cliënt zo goed als mogelijk te verdedigen. Advocaten zijn getraind op het spelen van het juridische spel en zijn de topspecialisten in hun vak.

Op zoek naar alternatieve manier om een bouwgeschil op te lossen in Balen?

Bemiddeling als goedkoop en duurzaam alternatief voor juridische procedures

Naar een advocaat bouwrecht stappen is niet de enige weg om een bouw - , vastgoed – of ondernemingsgeschil op te lossen. Mensen vinden meer en meer de weg naar alternatieve methodes om geschillen op te lossen

Bemiddeling gaat over een heel andere benadering, en sluit eerder aan bij onderhandeling: partijen gaan rond tafel zitten en zoeken samen naar een oplossing voor hun geschil. Er wordt zodus niet één partij in het gelijk, en de andere partij in het ongelijk gesteld. Neen, er wordt zelfs eerder gestreefd naar een win-win voor alle partijen.

Bij bemiddeling gaan we terug naar de basis.

Wanneer je op die manier kan peilen naar hetgeen echt belangrijk is voor de partijen in kwestie, blijkt de oplossing vaak heel eenvoudig voor de hand te liggen. Wat eruit ziet als een bouwgeschil gaat in wezen bijvoorbeeld over een kwestie van vertrouwen, miscommunicatie, andere verwachtingen, behoeften of waardepatronen.

Het is op dat punt dat bemiddeling verschilt van een doorsnee loutere juridische procedure. Daardoor is de oplossing vaak duurzamer dan wanneer deze van hogerhand (bijvoorbeeld door een rechter of arbiter) wordt opgelegd. De technisch of juridisch ‘juiste’ oplossing is namelijk niet altijd juist voor degenen die in het conflict vastzitten.

Vele geschillen kunnen in slechts één of enkele sessies op die manier opgelost worden. Een enorme besparing voor de betrokken partijen! 

advocaat bouwrecht Balen

Een bemiddelaar als next level conflictexpert

Waarom kiezen voor een bemiddelaar in plaats van een advocaat bouwrecht?

Een bemiddelaar is een conflictexpert: hij of zij weet hoe emoties meespelen, ook in zakelijke conflicten, en weet ook hoe mensen in hoog geëscaleerde conflicten zich gedragen. Dat is overigens niet altijd prettig om te zien...Maar soms is het wel nodig dat de emoties eruit kunnen en een plaats krijgen.

Bemiddeling geeft ook vrijheid aan partijen om feiten of soms zelfs de juridische juistheid van de kwestie naast zich neer te leggen bij het zoeken naar een oplossing. Er is namelijk vaak meer nodig: er is nood aan een gevoel van rechtvaardigheid, er moeten nog oude (morele) rekeningen vereffend worden, er speelt iets anders mee dat niet te kwalificeren of kwantificeren valt, er zijn soms andere banden (familiebanden, andere samenwerkingen, andere projecten) die mee in rekening moeten worden gebracht. En bij bemiddeling kan dat.

Een goeie bemiddelaar bouwrecht ontrafelt het probleem tot op het bot. Want doet de bemiddelaar dat niet, dan speelt het conflict later weer op, al dan niet in een andere vorm.

Een discussie in een bouwgeschil over al dan niet uitgevoerde meerwerken, kan dieperliggend bijvoorbeeld gaan over een kwestie van vertrouwen in elkaar en controle willen behouden. Wordt er niet ingegrepen op dat onderliggende vertrouwen, dan heeft dat nadien gegarandeerd een weerslag op andere kwesties in de samenwerking.

Het resultaat na bemiddeling?

  • Herstel van de samenwerking of het afronden ervan in schoonheid
  • Minder geld kwijt
  • Tijdswinst
  • De stress van het conflict is verdwenen: er is duidelijkheid, evenwicht en rust

Twijfel je of je nood hebt aan een advocaat bouwrecht in Balen? Wij adviseren je graag.

Meet Inge Spincemaille – juriste, bemiddelaar en gespecialiseerd in bouwrecht

Ik ben Inge Spincemaille, oprichtster van Strong Foundations. Als erkend bemiddelaar, docent en jurist bouwrecht weet ik als geen ander welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle onderhandeling of conflictoplossing.

Ik studeerde in 2006 af als juriste. Doorheen mijn carrière behaalde ik diverse diploma's om mij verder te specialiseren. Na meer dan 15 jaar in het bedrijfsleven besliste ik om via mijn zelfstandige praktijk voortaan te focussen op mijn expertise als onderhandelaar en bemiddelaar in vastgoed- , bouw- en ondernemingszaken. Ik ben als bemiddelaar erkend door de Belgische Federale Bemiddelingscommissie.

advocaat bouwrecht Balen

Om mijn klanten nog beter van dienst te zijn werk ik nauw samen met advocaten, en behandel ik ook dossiers binnen een advocatenkantoor. Lukt het spoor van de bemiddeling niet, of is het geen optie, dan kan ik het dossier meteen verder behartigen. Dankzij deze synergie houd ik een perfect zicht op het volledige plaatje aan geschillenbeslechting.

Twijfel je of je nood hebt aan een advocaat bouwgeschil? Wil je meer weten over mijn werkwijze als bemiddelaar in bouwzaken en hoe ik je kan helpen bij het voorkomen of oplossen van jouw bouwgeschil in Balen? 

Strong Foundations | Bemiddelaar bouwrecht Balen

Een conflict oplossen op een doelgerichte, duurzame manier? Een moeilijk gesprek faciliteren met behulp van een ervaren professional? Je laten bijstaan bij een onderhandeling?

Groepspraktijk Kaico

Ik werk vanuit hartje Tremelo samen met twee andere bemiddelaars, gespecialiseerd in familiale en financiële bemiddeling.


Kantoor Strong Foundations

De gesprekken vinden plaats in de Grote Bollostraat 40 te Tremelo, in de vergaderruimtes van groepspraktijk Jikan

Gesprekken kunnen evengoed plaatsvinden bij jou op kantoor, op een andere afgesproken locatie of online

Socials:

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer

Strong Foundations

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x